اینفوگرافی گواهینامه‌های شغلی سیسکو

اینفوگرافی گواهینامه‌های شغلی سیسکو

اینفوگرافی گواهینامه‌های شغلی سیسکو شرکت سیسکو سیستمز دارای گواهینامه های بین‌المللی معتبر در زمینه مهندسی شبکه می باشد. گواهینامه های سیسکو در پنج سطح ارائه می شوند: Entry Associate Professional Expert Architect گواهینامه های سیسکو دارای نه گرایش مختلف هستند: Routing & Switching Design Network Security Service Provider Service Provider Operations Data Center Networking Voice Cloud Wireless در اینفوگرافی زیر با هم سطوح مدارک سیسکو را مشاهده می کنیم: